1.

بررسی میزان خودکشی در سطح استان آذربایجان غربی بین سال های 1377 و 1378 و دستیابی به برخی از متغیر های اثر گذار بر آن

دوره 32، شماره 1، تیر 1381
مرضیه عارفی

2.

پژوهشی در اسناد سلطانیاتِ دورة قاجار (فرمان، ملفوفه‌فرمان و دستخط)

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 105-137
علی رضا نیک نژاد

3.

تنگناهای توسعه در استان های مرزی کشور

دوره 36، شماره 1، فروردین 1383
دکتر حمید شایان

4.

توسعه اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی؛ یک مقایسه آماری

دوره 3، شماره 6، مهر 1389
داود رضائی اسکندری

5.

فقر زنان سرپرست خانوار

دوره 2، شماره 1، فروردین 1383
ژاله شادی طلب؛ علیرضا گرایی نژاد

6.

موفقیت در سوادآموزی بزرگسالان‘ در ایران‘ بعد از انقلاب اسلامی (برخی جنبه های جمعیت شناختی)

دوره 14، شماره 14، دی 1378
مهدی امانی

7.

نظام آبیاری سواد و سقوط ساسانیان

دوره 68، شماره 0، دی 1379
محمد رضا رحمتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب