1.

بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و آمادگی الکترونیک بر عملکرد کسب وکارهای نوپای ورزشی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 705-721
بابک ضیاء؛ محمد مهدی طوطی فر طهران پور

2.

نیمرخ کارآفرینی دانشکده‌های علوم ورزشی ایران و ارائة مدل اشتغال و کارآفرینی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1127-1155
فرهاد عبدزاده؛ میرمحمد کاشف؛ محمدرضا برومند؛ مرتضی فتاح پور مرندی

3.

واکاوی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان کرمانشاه

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 885-902
محسن یاراحمدی؛ محمد رسول الماسی فرد؛ زهرا عبدالملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب