1.

تدوین سناریوهای متصور برای آیندۀ برنامه های پژوهشی دانشگاه ها و تأثیر آنها بر خدمات کتابخانه های دانشگاهی

دوره 53، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 77-96
علی مرادمند؛ مریم ناخدا؛ نادر نقشینه؛ علیرضا نوروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب