1.

تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک1

دوره 37، شماره 1، فروردین 1386
نسرین کریمی

2.

جستاری نقادانه پیرامون نظریة مشهور فقهای امامیه در خصوص مسئولیت پزشک

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 287-309
محمود کاظمی

3.

درنگی در بایستگی اخذ برائت از بیمار

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 629-655
اردوان ارژنگ؛ سید مهدی جوکار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب