1.

پیش بینی جریان ماهانه رودخانه با استفاده از ترکیب مدل های خطی سری زمانی و شبکه های بیزین (مطالعه موردی: رودخانه بختیاری)

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 233-245
فرشاد احمدی؛ میر محمود ولی نیا

2.

تعیین رابطه بین متغیر‌های حدی دما با فراوانی گردو غبارزیست‌محیطی و ارزیابی بهترین مدل پیش‌بینی شاخص FDSD در غرب کشور

دوره 53، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1093-1109
هانیه محمدی؛ جواد بذرافشان

3.

طراحی و توسعه یک سامانه توصیه گر گردشگری مبتنی براطلاعات جغرافیایی داوطلبانه (VGI) (مطالعه موردی: شهر یزد، ایران)

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 137-149
مهدی کیخایی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ نرجس محمودی وانعلیا

4.

مدل‏سازی اثر موجی اختلال تأمین‌کننده بر توزیع‌کننده در زنجیره تأمین سه‌سطحی

دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 638-668
بختیار گلچوب فیروزجائی؛ مریم شعار؛ علی رجب زاده قطری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب