1.

استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن

دوره 41، شماره 6، آبان 1386
فریدون ثابت قدم؛ وحید اصفهانیان؛ محمد افتخاری یزدی

2.

استفاده از تبدیل مستقیم داده‌‌های الکترومغناطیس هوابرد در حوزه بسامد، به‌منظور بهبود نتایج معکوس‌سازی به روش تجزیه مقادیر تکین

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 111-126
ابوالفضل اسدیان؛ علی مرادزاده؛ علیرضا عرب‌‌امیری؛ علی نجاتی کلاته؛ داود رجبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب