1.

تأثیر نظم ژئوپلیتیکی اسلام بر سیاست خارجی ایران

دوره 39، شماره 9، بهمن 1386
زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر زارعی

2.

جغرافیای فرا ملی اسلام و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 45، شماره 4، دی 1392، صفحه 119-136
بهادر زارعی؛ علی زینی وند؛ منصور رضاعلی

3.

قلمرو جغرافیایی کشور و قانون اساسی ایران

دوره 39، شماره 9، بهمن 1386
بهادر زارعی؛ احمد پوراحمد

4.

گفتمان جهانی در اندیشۀ سیاسی اسلام و تأثیر آن بر رویکرد جمهوری اسلامی ایران

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 3-21
بهادر زارعی؛ علی زینی وند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب