1.

ریشه‌یابی نظریۀ تجرد خیال سهروردی در آثار ابن‌سینا

دوره 21، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 15-36
علی اصغر جعفری ولنی؛ دنیا اسدی فخر نژاد

2.

مطالعۀ نقش و کارکرد قوۀ خیال در خلق اثر موسیقایی براساس اندیشۀ سهروردی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 8-25
محمدرضا عزیزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب