1.

افت منابع آب زیرزمینی و تأثیر آن بر ساختار کالبدی نواحی روستایی (موردمطالعه: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان لردگان

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 170-189
علی تقی پور جاوی؛ سیداسکندر صیدایی؛ فرامرز بریمانی

2.

بازآفرینی شهرستان رشیدی

دوره 11، شماره 11، تیر 1381
مهندس احمد سعیدنیا

3.

بازپژوهی در انگیزه و شیوه اجرای آداب اجتماعی زورخانه با تفحص در تناسب کارکرد و ساختار کالبدی فضایی

دوره 11، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 227-252
حسنا ورمقانی

4.

بررسی تاثیر ساختار فیزیکی- کالبدی فضاهای شهری بر امنیت محیطی (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد)

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 463-476
سیدموسی پورموسوی؛ فرضعلی سالاری سردری؛ سید دانا علی زاده؛ مریم بیرانوندزاده؛ مصطفی شاهینی فر

5.

تبیین تأثیرات ساختار کالبدی محله‌های شهری بر اختلالات روانی به روش تحلیل محتوا (مطالعة موردی: کلان‌شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 715-736
سیدرضا آزاده؛ جمال محمدی؛ حمیدطاهر نشاط‌دوست

6.

تحلیل کارکردهای اقتصادی بازار تبریز و حوزة نفوذ آن

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 133-152
نفیسه مرصوصی؛ محمد باقر خانی

7.

مدل‌‌یابی ساختاری مولفه‌های کالبدی موثر بر زیبایی مناظر روستاهای کوهپایه‌ای شمال ایران با کاربست سیستم واقعیت مجازی

دوره 48، شماره 3، آبان 1401، صفحه 363-386
جمال‌الدین مهدی‌نژاد؛ علی شرقی؛ فائزه اسدپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب