1.

آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی

دوره 41، شماره 1، بهار 1385
محمود متوسلی؛ رضا آقابابایی

2.

الگوی نظری توانمندسازی فردی و جمعی به‌مثابۀ آزادی با تأکید بر دیدگاه‌های کانت و آمارتیا سن

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-50
محمود متوسلی؛ حمیده دباغی؛ افروز عباسی

3.

انسجام اجتماعی؛ منشأ توسعه اقتصادی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 49-74
محمود متوسلی؛ هدی زبیری

4.

بررسی اثر متقابل فساد مالی و شاخص‌های جنسیتی: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای جهان

دوره 55، شماره 3، بهار 1400، صفحه 537-556
نعیمه حمیدی؛ کریم آذربایجانی؛ مرتضی سامتی

5.

بررسی ارتباط دموکراسی و توسعه در چین

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 51-68
محمود متوسلی؛ زهرا فرضی زاده میاندهی؛ علی نیکونسبتی

6.

بررسی عوامل تعیین‌کنندة رشد بهره‌وری و فقر در مناطق روستایی ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 99-121
فرشاد مومنی؛ محمدقلی یوسفی؛ اصغر مبارک

7.

بنیة تولید ملی؛ بررسی انتقادی برنامه‌های توسعه و عملکرد اقتصادی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 147-169
فرشاد مومنی

8.

چارچوب یکپارچۀ توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای در ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1395، صفحه 137-174
محمدحسین شریف‌زادگان؛ بهزاد ملک پور اصل

9.

شناخت محتوای فضای شهری

دوره 11، شماره 11، تابستان 1381
دکتر حمیدرضا پارسی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.