1.

آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 277-298
حسن بادینی؛ احد شاهدی دامنجانی؛ حسن علی پور

2.

ارزیابی رویکردِ قضات به اعمالِ «نهادهایِ ارفاقی» جدید (مطالعه موردی: محاکمِ کیفری استان کردستان)

دوره 48، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 227-255
بابک پورقهرمانی؛ ایرج نگهدار

3.

پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-25
عبدالله بهمن پوری؛ حسین حقانی خواه

4.

تحلیل فقهی-حقوقی شمول حدّ اِسکار بر مصرف مواد روان گردان در قانون مجازات اسلامی

دوره 51، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 245-227
صدرا زارعی؛ جواد ریاحی؛ محمد حسین رجبییه

5.

شرط احصان در مجازات اعدام برای لواط (بررسی فقهی مادۀ 234 قانون مجازات اسلامی)

دوره 18، شماره 3، مهر 1401، صفحه 781-806
عباس تقوائی؛ حسن طغرانگار

6.

«قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 677-708
فاطمه کوه میشی؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ حسین صابری

7.

کاوشی فقهی در دیۀ ایراد جرح بر نرمۀ گوش با رویکردی انتقادی به قانون مجازات اسلامی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 281-305
روح الله اکرمی

8.

نقد و بررسی حکم «دیه نفس» زن در قانون مجازات اسلامی

دوره 37، شماره 4، دی 1386
سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب