1.

ارتباط خصوصیات سیمای سرزمین با تنوع گونه‌ای وتنوع عملکرد مراتع نیمه-استپی

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 799-820
سمانه سادات محزونی کچپی؛ پژمان طهماسبی؛ عطاالله ابراهیمی؛ محمد حسن جوری؛ محسن فعال فیض آبادی؛ رضا امیدی پور

2.

اهلی‌سازی کاپراهیرکس در زاگرس مرکزی ایران مطالعۀ ژنتیک- باستان‌شناختی ژنوم میتوکندری بقایای بزسانان محوطۀ نوسنگی بدون سفال چیاسبز شرقی، استان لرستان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 85-94
فربود حاجی مزدارانی؛ مرتضی حصاری؛ محمدتقی اکبری

3.

بررسی نقش متغیرهای طبیعی در مکان‌گزینی محوطه‌های باستانی دورۀ روستانشینی مطالعۀ موردی: دشت زیبری در زاگرس مرکزی

دوره 7، شماره 2، دی 1394، صفحه 13-32
کریم حاجی زاده؛ عباس رزم پوش؛ هوشیار صالحی؛ حسین غلامی

4.

پیش‌بینی اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر گستره جغرافیایی گونه Agropyron intermedium L. در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 76، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 45-59
فرشته بابایی دهکردی؛ عطاالله ابراهیمی؛ علی اصغر نقی پور؛ مریم حیدریان

5.

پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii) با استفاده از مدل‌سازی پراکنش گونه‌ای به منظور برنامه‌ریزی حفاظتی

دوره 43، شماره 3، آذر 1396، صفحه 497-511
مریم حیدریان آقاخانی؛ رضا تمرتاش؛ زینب جعفریان؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ محمدرضا طاطیان

6.

تحلیل الگو¬های استقراری عصر مفرغ میانی و جدید دشت سَرفیروزآباد در جنوب کرمانشاه، غرب زاگرس مرکزی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 127-144
محمّدامین میرقادری؛ سیده پرستو حسینی؛ سجاد علی¬بیگی؛ میثم نیکزاد

7.

تحلیل تکوین فرهنگ‌های مفرغ قدیم در شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 66-80
احمد چایچی امیر خیز

8.

تحلیل رابطۀ میان شکل گیری و تداوم استقرار محوطه های دورۀ نوسنگی با بستر محیطی آن ها در دشت سرفیروزآباد کرمانشاه، غرب زاگرس مرکزی

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 313-331
محسن حیدری دستنایی؛ کمال الدین نیکنامی

9.

توسعۀ دیاگرام مدیریت تراکم توده برای توده‌های جست‌زاد همسال برودار (Quercus brantii Lindl) در زاگرس مرکزی

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 83-94
حمدالله صادقی؛ علی سلطانی؛ صالح کهیانی

10.

جغرافیا و معیشت : بررسی روند تغییرات معیشتی کوچندگان بختیاری (نمونه های موردی: طوایف ملک محمودی و تات خیری)

دوره 40، شماره 2، اردیبهشت 1387
جلال‌الدین رفیع‌فر؛ حمیدرضا قربانی

11.

جغرافیا و معیشت : بررسی روند تغییرات معیشتی کوچندگان بختیاری (نمونه های موردی: طوایف ملک محمودی و تات خیری)

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1387
جلال‌الدین رفیع‌فر؛ حمیدرضا قربانی

12.

عصرمفرغ قدیم در شرق زاگرس مرکزی- ایران

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 35-54
عباس مترجم؛ کمال الدین نیکنامی

13.

عوامل مؤثر بر شدت تعارض بین خرس قهوه‌ای و جوامع محلی در استان کهگیلویه و بویراحمد و ارائة مهمترین راهکارهای کاهش تعارض

دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 429-446
کمال الدین شهبازی نسب؛ محمدرضا اشرف زاده؛ علیرضا محمدی

14.

گذرگاه کوهستانی غرب زاگرس مرکزی و شاهراه خراسان بزرگ بر مهرهای دورۀ اکد

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 247-266
محمّدامین میرقادری؛ کمال الدین نیکنامی

15.

گزارش بررسی غارها و پناهگاه‌های صخره‌ای شهرستان سنقر، استان کرمانشاه (مرداد ماه 1388 )

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 33-58
امیر بشکنی؛ مژگان جایز؛ مریم دهقان؛ مانا جامی الاحمدی؛ یدالله حیدری

16.

مکان‌یابی پَرسواَ، پَرسواَش، پَرسَمَش و پَرسومَش: یک تجدید نظر

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 39-58
روزبه زرین کوب؛ کیومرث علی زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب