1.

بررسی نقش آمیخته بازاریابی در قدرت و تجربه برند پوشاک ورزشی ایران

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 234-217
رضا حیدری؛ امین دهقان قهفرخی؛ داود مودی؛ محمد کمالی

2.

تأثیر خونسردی برند بر تعامل مشتری با برند و پاسخ‌های رفتاری گردشگران مطالعه موردی: گردشگران شهر اصفهان

دوره 10، شماره 3، آبان 1402، صفحه 1-13
محمد باشکوه اجیرلو؛ عادله دهقانی قهنویه

3.

تبیین نقش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شرکتی بر درگیرسازی مشتریان: بررسی تجربه برند و نسل سنی مشتریان

دوره 2، شماره 3، 1402، صفحه 337-365
عطاءاله هرندی؛ پیوند میرزائیان خمسه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب