1.

تأثیر فنآوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی بر سبک زندگی :مطالعه موردی افراد مهاجر و بومی طایفه دهدار فارس

دوره 3، شماره 1، فروردین 1387
علی اصغر مقدس؛ عبدالعلی لهسایی زاده؛ اسفندیار غفاری نسب؛ فرشید دانش

2.

حرفی از جنس زمان

دوره 12، شماره 12، دی 1381
دکتر عیسی حجت

3.

مدرن گرایی و سرمایۀ اجتماعی خانواده در ایران «تحقیقی در شهر تهران»

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 183-207
عالیه شکربیگی

4.

مطالعه ی نمادها و نشانه های مشترک تصویری و ادبی در نگارگری سنتی ایران

دوره 27، شماره 27، آذر 1385
دکتر محمد کاظم حسنوند؛ دکتر زهرا رهنورد؛ الهام شیروی

5.

نقش گروه های سنتی و مدرن در شکل بندی قدرت در افغانستان

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 77-95
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ محمد اکرم عارفی

6.

هویت انسان ساز ، انسان هویت پرداز (تأملی در رابطه هویت و معماری)

دوره 24، شماره 0، اسفند 1384
دکتر عیسی حجت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب