1.

درآمدی بر علم بازتعریفی در نظریه روابط بین الملل

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
قاسم افتخاری؛ حسین خجسته نیا

2.

طراحی مدل مفهومی جهت سنجش الزامات تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها و ارتباط آن با رضایت مشتریان

دوره 21، شماره 2، خرداد 1387
محمود فیروزیان؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محمود صارمی؛ سیدیحیی سیددانش

3.

نوس:دانشِ علمی برهان‌ناپذیر و مَلَکه‌ی معرفتی ارسطو

دوره 11، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 29-46
مهدی قوام صفری

4.

نوس: دانشِ علمی برهان ناپذیر و مَلَکه‌ی معرفتی ارسطو (بخش دوم)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 101-114
مهدی قوام صفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب