1.

مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران

دوره 42، شماره 2، اردیبهشت 1387
امیر حسین علیزاده؛ علیرضا کشاورز؛ منوچهر حقیقی؛ علیرضا صالح پور

2.

مقایسه آماری و هیدروژئوشیمیایی کیفیت آبهای زیرزمینی دشتهای غربی و شرقی استان کردستان

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 287-300
شیرکو ابراهیمی محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب