1.

از کارکردگرایی تا بسترگرایی: بازسازیِ گفتگوی دریفوس و پاتنم

دوره 11، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 103-120
محمدحسین محمدعلی خلج؛ محمدتقی طباطبایی

2.

انگاره های کارکردگرایانه و تحقیقات کیفری کنشی

دوره 48، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 401-422
عباس منصورآبادی؛ آزاده تفقدی یوسفی؛ محمدابراهیم شمس ناتری؛ مهدی شیدائیان

3.

تأملی روش‌شناختی بر اخذ روی‌آورد کارکردگرایانه در دین‌پژوهی و دین‌آموزی

دوره 12، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 317-340
احمد عبادی

4.

دلمن‌ها و کارکردهای مختلف آن در نزد مردمان گذشته

دوره 3، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 133-153
لاله عرفانی نمین

5.

رژیم های بین المللی عدم اشاعه و کنترل صادرات در نظریه های روابط بین الملل

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 167-182
غلامحسین دهقانی

6.

مبانی فلسفی تئوری‌های سازمان ومدیریت با رویکرد کارکردگرایی و ساختارگرایی

دوره 4، شماره 3، مرداد 1385
حبیب ابراهیم‌پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب