1.

بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی

دوره 4، شماره 3، مرداد 1385
سید محمد مقیمی

2.

بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 115-133
سوسن قناتی؛ اسد اله کرد نائیج؛ حمید رضا یزدانی

3.

تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 2، تیر 1392، صفحه 89-114
محمد رضا زالی؛ سید مصطفی رضوی؛ ناهید محمدزاده پارچین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب