1.

بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان

دوره 41، شماره 66، زمستان 1387
یاسر محمدی؛ مهدی رحیمیان؛ حمید موحد محمدی؛ عبدالحسن طرفی

2.

بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان

دوره 66، شماره 66، زمستان 1387
یاسر محمدی؛ مهدی رحیمیان؛ حمید موحد محمدی؛ عبدالحسن طرفی

3.

بررسی فرهنگ حاشیه‌نشینی و موقعیت تحصیلی دانش‌آموزان مطالعه موردی: منطقه حصار خط چهار شهرستان کرج

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 110-85
شایسته مدنی

4.

جهان چهارم ایرانی- سیمای «زیست حاشیه‌ای» و«مسائل شهری» در همدان و برخی راه‏چاره‏ها

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389
اسداله نقدی؛ صادق زارع

5.

در شهر و بی‌شهر؛ مردم‌نگاری تجربۀ حاشیه‌نشینی در میان حاشیه‌نشینان محلۀ سعیدآباد (با تاکید بر ابعاد اقتصادی و مناسبات قدرت و مدیریت شهری)

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 179-224
مجتبی عبدی؛ صابر جعفری کافی آباد

6.

سنجش عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی شهر همدان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 705-720
حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

7.

شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀ توانمندسازی محله‌های حاشیه‌نشین شهر اصفهان (مطالعۀ موردی: محلۀ عاشق‌آباد)

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 161-192
صدیقه کیانی سلمی؛ محسن شاطریان؛ حامد صفری

8.

شهری در حصار حاشیه‌ها مطالعۀ رضایت از زندگی در بین حاشیه‌نشینان شهر کابل

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 135-160
اسدالله نقدی؛ علی توانا

9.

مدل‌سازی تأثیرات حاشیه‌نشینی بر تغییرات شهر ارومیه و پیش‌بینی توسعه فیزیکی شهربا استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تا افق 1410

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 871-890
حسن محمودزاده؛ کبری درخشانی؛ سحر مومنی

10.

معناسازی در شرایط طرد: مطالعۀ محلۀ حکمت‌آباد کرمانشاه

دوره 28، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 183-198
خدیجه محمدی؛ همایون مرادخانی؛ محمد فرهادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.