1.

بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان

دوره 41، شماره 4، اسفند 1387
یاسر محمدی؛ مهدی رحیمیان؛ حمید موحد محمدی؛ عبدالحسن طرفی

2.

بررسی فرهنگ حاشیه‌نشینی و موقعیت تحصیلی دانش‌آموزان مطالعه موردی: منطقه حصار خط چهار شهرستان کرج

دوره 2، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 110-85
شایسته مدنی

3.

جهان چهارم ایرانی- سیمای «زیست حاشیه‌ای» و«مسائل شهری» در همدان و برخی راه‏چاره‏ها

دوره 1، شماره 3، آذر 1389
اسداله نقدی؛ صادق زارع

4.

در شهر و بی‌شهر؛ مردم‌نگاری تجربۀ حاشیه‌نشینی در میان حاشیه‌نشینان محلۀ سعیدآباد (با تاکید بر ابعاد اقتصادی و مناسبات قدرت و مدیریت شهری)

دوره 27، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 179-224
مجتبی عبدی؛ صابر جعفری کافی آباد؛ حسنی سهرابی فر

5.

زیست در حاشیه مطالعه‌ای مردم‌نگارانه بر زیست روزمرة حاشیه‌نشینان محلة سعیدآباد تهران

دوره 13، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-23
صابر جعفری کافی آباد؛ بهروز روستاخیز؛ مجتبی عبدی

6.

سنجش عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی شهر همدان

دوره 5، شماره 4، دی 1396، صفحه 705-720
حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

7.

شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀ توانمندسازی محله‌های حاشیه‌نشین شهر اصفهان (مطالعۀ موردی: محلۀ عاشق‌آباد)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 161-192
صدیقه کیانی سلمی؛ محسن شاطریان؛ حامد صفری

8.

شهری در حصار حاشیه‌ها مطالعۀ رضایت از زندگی در بین حاشیه‌نشینان شهر کابل

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 135-160
اسدالله نقدی؛ علی توانا

9.

کاربرد استراتژی توسعه شهری(CDS) در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی نمونه: شهر مهاباد

دوره 55، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 1-22
کرامت اله زیاری؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ کامران رضایی تقی آبادی

10.

مدل‌سازی تأثیرات حاشیه‌نشینی بر تغییرات شهر ارومیه و پیش‌بینی توسعه فیزیکی شهربا استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تا افق 1410

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 871-890
حسن محمودزاده؛ کبری درخشانی؛ سحر مومنی

11.

مطرودیت مضاعف؛ روایتی از زیست زنان کولی شهر خرم‌آباد

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 329-365
سجاد یوسفوند؛ رضا علی محسنی؛ احمد غیاثوند

12.

معناسازی در شرایط طرد: مطالعۀ محلۀ حکمت‌آباد کرمانشاه

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 183-198
خدیجه محمدی؛ همایون مرادخانی؛ محمد فرهادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب