1.

بررسی تجربی و نظری تأثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره‌ای افراد

دوره 52، شماره 3، مهر 1396، صفحه 527-549
پروین تشکری صالح؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مهدی فیضی

2.

بررسی مبانی تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت؛ با تأکید بر مفهوم تأثیرات خارجی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 361-384
سید علی‌محمد یثربی؛ محمدعلی رضاپور آکردی

3.

تحلیل شرکت از دیدگاه اقتصادی

دوره 5، شماره 13، آذر 1387، صفحه 97-114
سید علی ‌سجادی

4.

جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه‌ها و مکاتب اقتصادی (با تاکید بر دیدگاه نهادگرایان جدید)

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 229-246
علی حسین صمدی

5.

رابطة حقوق مالکیت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا

دوره 43، شماره 4، اسفند 1387
محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ علی حسین صمدی

6.

ریشه‌یابی نزاع‌های دسته‌جمعی بین چند نسل (مورد مطالعه: جامعه روستایی امام‌زاده عبدالله از توابع شهرستان هندیجان- استان خوزستان)

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 293-312
مهدی طالب؛ زهرا درویشی

7.

سرمایة اجتماعی و توسعة مالی: اقتصاد ایران (1385-1350)

دوره 44، شماره 3، اسفند 1388
علی حسین صمدی

8.

گونه‌شناسی ریشه‌ها و پیامدهای نزاع دسته‌جمعی (مورد مطالعه: جامعه روستایی امامزاده عبدالله(ع) - شهرستان هندیجان- استان خوزستان)

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 482-495
زهرا درویشی؛ مهدی طالب

9.

مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389
علی حسین صمدی؛ محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی

10.

نگرش تحلیلی به تأثیر نهادهای حقوقی بر توسعۀ اقتصادی با تمرکز بر نهادهای تشکیل‌دهندۀ هستۀ حقوقی بازار

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 457-474
حسن بادینی؛ فرناز فروزان بروجنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب