1.

ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه در حقوق کیفری ایران و انگلیس

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388
علیرضا قرجه‌لو

2.

استانداردها و اولویت‌های موضوعی به‌روز‌رسانی قوانین تجاری ایران از منظر حقوق تطبیقی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 739-762
محسن قجاوند؛ محمود جلالی

3.

استخراج قاعده عمومی در مسأله تقصیر و مصادیق بیمۀ اجباری

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 573-590
محسن صادقی؛ ندا خوان زاده

4.

اصول تناسب هزینه- فایده و تحقق کارایی؛ اصول اقتصادی حاکم بر سیاست‌گذاری تقنینی و جایگاه آن در قانون‌گذاری حقوق مالکیت ادبی– هنری ایران

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 605-622
محسن صادقی

5.

بررسی تطبیقی نسب کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی در حقوق ایران و امریکا

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 207-223
محمد حسن صادقی مقدم؛ محمد موحدی ساوجی

6.

بررسی محتویات پروندة شخصیت اطفال و نوجوانان در حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 97-119
غلامرضا عابدینی؛ سیدمحمدتقی علوی

7.

بررسی مسئولیّت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 345-371
اسمعیل رحیمی نژاد؛ احمدرضا غفاری

8.

بررسی مقررات بخش کشاورزی ایران در پرتو موافقت نامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت

دوره 43، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-18
محسن صادقی؛ محمود جعفری چالشتری

9.

تحلیل تحولات نوین مبارزه با پولشویی در سیاست کیفری ایران

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 465-490
محسن قجاوند

10.

تحلیل حقوقی بیمة مخاطرات در تجارت الکترونیکی: با نگاهی به حقوق ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 169-188
محسن صادقی؛ وحید امینی

11.

تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت‌گرایانۀ قانون اساسی

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 929-955
قدرت اله رحمانی

12.

تعلق حقوق معنوی (اخلاقی) برای صاحبان اسرار تجاری: نقطۀ تمایز اسرار تجاری با نظام مالکیت فکری

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 189-208
محسن اسماعیلی؛ ابراهیم تقی زاده؛ حسین حیدری منور

13.

جبران خسارات جرائم زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 613-633
امین جعفری؛ اصغر احمدی

14.

جهانی شدن حقوق اسناد تجاری و تأثیر آن بر مسئولیت جزایی ناشی از چک در نظام حقوقی ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 23-40
محمود جلالی؛ حسین خاکزاد

15.

حق دراختیار گرفتن کالا در کنوانسیون CMR و مقایسۀ آن با قانون تجارت ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 325-349
سعید محسنی؛ الناز نهاوندی

16.

دادگاه صالح در حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات غیرقراردادی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 297-322
همایون مافی؛ سید حسن حسینی مقدم

17.

رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 299-321
ملیحه ماسنانی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

18.

رویکرد نظام حقوقی ایران به شاخصه‌های کلیدیِ نظام ادارۀ شرکت‌های سهامی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 409-424
بهرام تقی‌پور؛ حسین عابدینی

19.

شرط آزاد بودن ملک در بیع

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 259-280
احمد دیلمی

20.

قلمرو اِعمال قوانین حمایت از مصرف‌کننده و عوامل موثر بر آن

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 159-181
مرتضی عادل؛ بهنام غفاری فارسانی

21.

قلمرو اِعمال قوانین حمایت از مصرف‌کننده و عوامل موثر بر آن

دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 51-79
مرتضی عادل؛ بهنام غفاری فارسانی

22.

قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 381-403
محمود جلالی؛ وحید قاسمی

23.

مرجع صالح رسیدگی در دعاوی نقض اسرارتجاری در فضای دیجیتالی

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 101-120
محسن صادقی

24.

مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 21-46
بهزاد جیهونی؛ سید محمد تقی علوی

25.

مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه)

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 553-572
حبیبه قاسمی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.