1.

الزام در تغییر تمرکز جغرافیایی سیاست خارجی ایران

دوره 3، شماره 1، مهر 1389

2.

تأثیرهای ابتکار یک کمربند و یک راه بر اقتصاد سیاسی غرب آسیا

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 47-74
رضا عزیزی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی؛ محسن شریعتی نیا

3.

تأثیرهای امنیتی صادرات تسلیحات روسیه به دولت‌های منطقۀ غرب آسیا (مطالعۀ موردی ایران، مصر، عراق وسوریه)

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 25-46
عارف بیژن؛ محمود شوری؛ احسان اعجازی

4.

روسیه و بازسازی موقعیت بین‌المللی در بحران سوریه

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 327-352
جهانگیر کرمی

5.

سیاست گردشگری خارجی در ایران: جستجوی الگوی مطلوب

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 257-272
محمدرضا مجیدی

6.

همکاری و منازعه در غرب آسیا: تحول رویکردهای نظری

دوره 51، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1038-1015
فرهاد عطایی؛ منیر السادات میرنظامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب