1.

از حیرت تا مکالمه تاریخ فرهنگی درک ایرانیان از غرب: با تأکید بر «حیرت‏نامه» و «مکالمه ‏ی سیاح ایرانی با شخص هندی»

دوره 22، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 35-49
جبار رحمانی

2.

بازتعریف جایگاه سیر و سیاحت در جامعه‌شناسی فرهنگی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-38
سارا فریدزاده

3.

بازنمایی عناصر هویت بخش شهری در سفرنامه ها:( مطالعه مقایسه‏ای تهران و شهرستانهای استان تهران)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 75-100
سیدسعیدرضا عاملی؛ منیژه اخوان

4.

دست‌نویس کلیات نزاری قهستانی در کتابخانۀ چوروم حسن‌پاشا و اهمیت آن در تصحیح و تکمیل اشعار او

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 125-145
مهدی رحیم پور؛ عسگر صلاحی

5.

سازهای موسیقی دوره‌ی صفوی به روایت کمپفر و شاردن مقایسه‌ای تطبیقی در بخش سازشناختی از سفرنامه‌ی کمپفر و شاردن

دوره 2، شماره 41، پاییز 1390، صفحه 23-32
ایلناز رهبر؛ هومان اسعدی؛ رامون گاژا

6.

شمایل‌شناسی تصویر زن در دورة قاجار با تأکید بر سفرنامه‌ها، نگارگری‌ها و عکس‌های برجای‌مانده از این دوره

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 577-594
ساره طهماسبی زاده؛ محمدابراهیم زارعی

7.

معرفی و نقد کتاب: ایران و روسیه در بازی بزرگ، سفرنامه ها و شرق شناسی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389
بهناز اسدی کیا


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.