1.

تحلیل عدم قطعیت پارامترهای نفوذ مدل شبیه‌سازی آبیاری جویچه‌ای WinSRFR با روش مونت کارلو

دوره 50، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1007-991
فاطمه سروش؛ حسین ریاحی

2.

تعیین پارامترهای بهینه ورودی و پاسخ مدل هیدرولوژیکی نش به دامنه تغییر مقادیر ورودی در آبخیز کوهستانی جعفرآباد

دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 535-527
رئوف مصطفی زاده؛ شهناز میرزایی؛ خدیجه حاجی

3.

مطالعه نظری و آزمایشگاهی روشهای خطی سازی معادله جذب سینتیک مرتبه دو

دوره 41، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 265-272
علی مهدوی؛ محمدحسین امید؛ سیدمحمود کاشفی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب