1.

بررسی جایگاه تولید علم در مراکز، گروه‌ها و دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 1017-1046
رضا رجبی؛ سپیده فهیمی فر؛ محمد کریمی زاده اردکانی؛ فرهاد رجبی

2.

بررسی کمی وضعیت تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد در نمایه‏های غیر استنادی

دوره 44، شماره 3، آبان 1389، صفحه 121-143
گلنسا گلینی مقدم؛ مصطفی مبلغی

3.

بررسی میزان سازگاری استنادهای پایان‌نامه های رشتة‌ تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال‌های 85 – 81 با موجودی کتابخانه و تولیدات علمی اعضای هیأت علمی

دوره 1، شماره 3، دی 1388، صفحه 151-315
فاطمه زندیان؛ نرگس آشوری

4.

بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران طی سال‌های 1383 تا نیمۀ اول 1389

دوره 7، شماره 4، مهر 1394، صفحه 487-500
سیدنصراله سجادی؛ نرگس آشوری؛ مینا بشارتی؛ مریم رضوانفر

5.

بررسی وضعیت جذب اعتبار پژوهشی در تولیدات علمی سازمان‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ایران در بازۀ زمانی 2008 - 2011

دوره 48، شماره 3، آبان 1393، صفحه 413-433
هاجر ستوده؛ محمد حسن امیدی

6.

پژوهش‌های حیطه امنیت اطلاعات در ایران: یک تحلیل علم‌سنجی

دوره 57، شماره 3، مهر 1402، صفحه 95-113
یعقوب نوروزی؛ حمیدرضا رادفر؛ نیره جعفری فر

7.

تحلیل استنادی مآخذ رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال‌های 1386 و 1387

دوره 3، شماره 9، تیر 1390
محمد خبیری؛ مینا بشارتی؛ نرگس آشوری؛ مریم رضوانفر

8.

تحلیل کیفی تولیدات علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در مجلات بین‌المللی

دوره 3، شماره 8، فروردین 1390
مرتضی رضائی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسدی؛ علی اکبر خاصه؛ رحیم رمضانی نژاد

9.

ترسیم نقشه تولیدات علمی کاربرد شبکه‌های اجتماعی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس

دوره 56، شماره 3، مهر 1401، صفحه 81-98
مهدی محمدی؛ حمیده الماسی راد؛ جعفر عباداله عموقین؛ زینب صیامی

10.

سنجش تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت در مقالات علمی بخش نانو با رویکرد مدل تریپل هلیکس

دوره 49، شماره 3، مهر 1394، صفحه 393-411
مصطفی جعفری؛ پیمان اخوان؛ حمیدرضا ضرغامی

11.

سی و نه سال تولید علم ایران در حوزه ژئوفیزیک

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 147-166
مریم اسدی؛ علی قادری سهی

12.

شناسایی و تحلیل موضوعات فناورانه و شبکه‌های همکاری پژوهشی و فناوری دانش زلزله‌شناسی

دوره 49، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 53-74
رضا خواجوی؛ غلام جوان دلوئی؛ سیمین رشیدیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب