1.

اثربخشی آموزش تقویت مقابله زوجی بر سازگاری زناشویی و راهبردهای مقابله‌ای زوجی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 67-85
امید عیسی نژاد؛ زینب علیزاده

2.

اثربخشی آموزش خانواده بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار

دوره 3، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-11

3.

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش رضایت زناشویی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-14

4.

اثربخشی درمان رویارویی و بازداری از پاسخ (ERP) بر علائم وسواس فکری- عملی و رضایت زناشویی زنان متاهل

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 126-141
لیلا بنی ادم؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ مستوره صداقت

5.

اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر رضایت زناشویی زنان افغانستان شاغل به تحصیل و تحصیل کرده در دانشگاههای ایران

دوره 9، زمستان 1399، اسفند 1399، صفحه 67-79

6.

اثربخشی طرحواره درمانی بر وسواس فکری- عملی و رضایت زناشویی زنان متاهل

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 131-143
لیلا بنی ادم؛ شاهرخ مکوندحسینی؛ مستوره صداقت

7.

اثربخشی مداخلۀ مبتنی بر تئوری انتخاب و واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی (پژوهش مورد منفرد)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-23

8.

اثربخشی مشاوره شناختی ‌رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر خودکارآمدی و رضایت زناشویی زنان وابسته به سوء مصرف مواد دارای همسر و فرزند

دوره 6، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 61-75

9.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر میزان رضایت زناشویی و شادمانی زنان در دوران آشیانه خالی

دوره 9، شماره 2، تیر 1397، صفحه 105-124
شادی فطوره چی؛ سمیه شاهمرادی؛ زهرا نقش

10.

ارزیابی مدل رابطۀ بین ذهن‌آگاهی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری همدلی زناشویی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 183-198
رجبی غلامرضا؛ فرزاد کاظمی؛ خدیجه شیرالی نیا

11.

ارزیابی نقش سبک‌های فرزندپروری ادراک شده فرزندان و رضایت زناشویی والدین در پیش‌بینی معنویت در فرزندان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 69-80

12.

آموزش دلبستگی پیش از زایمان: طراحی بسته آموزشی و اثربخشی آن بر ارتباط مادر با جنین و همسر

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 143-156

13.

بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخلاق رابطه ای بر افسردگی و اختلال عملکرد جنسی با میانجیگری رضایت زناشویی و سطح ارتباطات

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 157-170

14.

بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم تبعیض جنسیتی بر رضایت زناشویی با میانجی‌گری ادراک انصاف

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 127-140
ذبیح اله عباسپور؛ زهرا قنبری

15.

تأثیر برنامه آموزش مهارت‌های زندگی بر مؤلفه‌های رضایت زناشویی انریچ در زنان ناشنوای ایرانی

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 115-131

16.

تأثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین

دوره 6، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 39-60

17.

رابطه بین رضایت زناشویی مادران و اختلال های اضطرابی کودکان در خانواده های سالم، آشفته و طلاق

دوره 4، شماره 3، آذر 1392، صفحه 15-28

18.

رابطه بین مولفه های بخشایش گری با رضایت زناشویی در مادران دارای کودکان نارسایی های رشدی و هوشی

دوره 7، شماره 3، مهر 1395، صفحه 103-113

19.

رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی

دوره 2، شماره 5، تیر 1389، صفحه 73-159
نفسیه الماسی؛ محمد خبیری؛ ابوالفضل فراهانی؛ رسول حمایت طلب

20.

طراحی و بررسی اثربخشی برنامه ی بخشایش آموزی بر افزایش خشنودی زناشویی

دوره 3، شماره 3، آذر 1391، صفحه 33-47

21.

(فراتحلیل مطالعات انجام شده پیرامون بررسی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی و رضایت زناشویی).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401
محسن نیازی؛ ایوب سخایی؛ الناز ولدخلیل؛ محدثه مایانی

22.

مقایسة اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان مثبت‌نگر بر رضایت زناشویی و احساس تنهایی زنان ازدواج‌کرده بدون رضایت والدین

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 181-204
اسماعیل صدری؛ زهرا مرادی؛ حسین کشاورز افشار؛ سیدرضا پورسید

23.

مقایسۀ رضایت زناشویی والدین بر اساس ویژگی و نوع ناتوانی فرزندان

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 67-78
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ؛ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ اﻓﺮوز؛ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ارﺟﻤﻨﺪﻧﯿا؛ سوگند قاسم زاده

24.

نقش میانجی تعهد زناشویی در رابطه بین ادراک انصاف و رضایت مندی زناشویی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 281-292
نسترن مرتضایی؛ سید محمد رضا رضا زاده

25.

نقش واسطه‌ای رضایت زناشویی و رابطه مادر- کودک در استفاده‌ی آسیب‌زای مادران از شبکه‌های اجتماعی مجازی و مشکلات رفتاری کودکان ( مطالعه کمی و کیفی)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 137-158
محیا یاریگرروش؛ فریده عامری؛ اعظم فرح بیجاری؛ غلامرضا دهشیریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب