1.

ارزیابی الگوهای مکانی زمانی محوطه های باستانی شهرستان سنقروکلیایی در GIS

دوره 45، شماره 3، آذر 1392، صفحه 47-64
محمود حیدریان؛ علیرضا خسروزاده؛ مجید ساریخانی؛ امان الله فتح نیا

2.

تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه‌های باستانی استان مازندران

دوره 43، 75(بهار1390)، تیر 1390
سید مهدی موسوی کوهپر؛ محمود حیدریان؛ محسن آقایاری هیر؛ حامد وحدتی نسب؛ حمید خطیب شهیدی؛ جواد نیستانی

3.

چرایی و چگونگی تعیین تفاوت‌های جنسیتی در رژیم‌های غذایی باستانی با استفاده از آنالیزهای ایزوتوپی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 77-89
فهیمه شیخ شعاعی؛ کمال الدین نیکنامی

4.

درآمدی بر باستان گیاه‌شناسی در ایران

دوره 21، شماره 27، بهمن 1401، صفحه 142-158
نرجس خان فینی

5.

نوسانات آب دریای مازندران از هزارۀ سوم ق.م تا هزارۀ اخیر و تأثیر آن بر پراکنش مراکز استقراری در جنوب شرق دریای مازندران

دوره 47، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 37-56
محمد قمری فتیده؛ حامد وحدتی نسب؛ سید مهدی موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب