1.

صادر نخست و چگونگی توجیه کثرات از نظر ابن سینا، ابن عربی و ملاصدرا با تأکید بر مشهورترین آرای آنان

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 11-29
علی ارشد ریاحی؛ خدیجه قاسمی مقدم

2.

میانی اندیشیِ صدرایی در هستی شناسی، متّکی بر وجود منبسط

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 87-109
مجید طاوسی ینگابادی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری گرگابی

3.

نقد و بررسی تاثیر آرای فلسفی صدرا پیرامون واجب‌الوجود بر فهم او از آیات قرآن

دوره 43، شماره 2، مهر 1389، صفحه 11-24
علی ارشدریاحی

4.

وجود منبسط؛ در اندیشۀ سیدحیدر آملی و صدرالمتألهین

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 63-84
پروین کاظم زاده؛ رحیم دهقان سیمکانی؛ مریم داورنیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب