1.

اثر فرهنگ سازمانی در مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان: نقش میانجی‌گر اخلاق حرفه‌ای

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 925-946
مهدی سلیمی

2.

اخلاق سازمانی؛ جوهره فرهنگ سازمانی کارآمد

دوره 6، شماره 17، مرداد 1387، صفحه 63-87
سیدمحمد مقیمی

3.

ارائة چارچوب ادراکی از اخلاق حرفه‌ای بر اساس نص وحیانی برای منابع انسانی سازمانی

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 423-454
احمد عابدی؛ محمدعلی مهدوی راد؛ فاطمه خنیفر

4.

ارائۀ مدل توسعۀ اخلاق حرفه‌ای دبیران تربیت بدنی

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 52-37
بتول شیخی؛ مهدی سلیمی؛ حمید زاهدی

5.

ارتباط علّی پیاده‌سازی اخلاق حرفه‌ای و بهره‌وری سازمانی فدراسیون‌های ورزشی با نقش میانجی سلامت سازمانی و روابط پایدار ورزشی با جامعه

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 236-218
احسان اسداللهی؛ احمد نظری ترشیزی؛ رضا حیدری

6.

انجمن‌های علمی و ترویج اخلاق حرفه‌ای علم در ایران

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 267-285
سیدآیت الله میرزایی؛ معصومه قاراخانی

7.

بررسی تاثیر هوش اخلاقی و اخلاق حرفه ای بر عملکرد اخلاقی حسابداران

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 9-38

8.

تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی با میانجیگری جو اخلاقی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز

دوره 56، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-12
منصور کوهی رستمی؛ سعید گیلانی؛ پروین نجف پور مقدم

9.

تحلیل ‌جامعه‌شناختی سرمایه اجتماعی بازیکنان فوتبال و تاثیر آن در اخلاق حرفه‌ای با رویکرد تجزیه‌وتحلیل اهمیت.عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403
سوزان شمس لاهیجانی؛ بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش

10.

رابطۀ هوش اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعۀ موردی: کارکنان و اعضای هیئت‌علمی پردیس ابوریحان ـ دانشگاه تهران)

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 45-64
نسرین اردستانی؛ هادی رزقی شیرسوار

11.

رویکرد انجمنی به اخلاق حرفه‌ای علم در ایران

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 337-382
معصومه قاراخانی؛ سیدآیت الله میرزایی؛ سیدمحمدامین قانعی راد

12.

مدل‌سازی روابط خطی اخلاق حرفه‌ای با صلاحیت‌های حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 109-95
نگار رضوانی؛ مریم مختاری دینانی؛ رسول نوروزی سید حسینی

13.

نیازسنجی آموزشی فروشندگان با طراحی مقیاس ارزیابی اخلاقی

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 163-178
مجید قلی‌مطلقسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب