1.

Assessment of drought and landuse changes: Impacts on groundwater quality in Shabestar basin, North of Lake Urmia

دوره 23، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 9-19
M. Ranjpisheh؛ M. Karimpour Reihan؛ Gh.R. Zehtabian؛ H. Khosravi

2.

Effect of Pre-existing Nano Sized Precipitates on Microstructure and Mechanical Property of Al-0.2wt% Sc Highly Deformed by ARB Process

دوره 47، شماره 1، شهریور 2014، صفحه 1-7
Ehsan Borhani؛ Hamidreza Jafarian

3.

Evaluation of co-kriging different methods for rainfall estimation in arid region (Central Kavir basin in Iran)

دوره 19، شماره 1، فروردین 2014، صفحه 1-9
Mohammadali Zare Chahouki؛ Asghar Zare Chahouki؛ Arash Malekian؛ Reza Bagheri Fahraji؛ S.A. Vesali

4.

Impact of Iranian permanent GPS network precipitable water estimates on numerical weather prediction

دوره 1، شماره 2، اسفند 2017، صفحه 100-111
Ali Sam-Khaniani؛ Majid Azadi؛ Zeinab Zakeri

5.

Synthesis of nano-sized ceria (CeO2) particles via a cerium hydroxy carbonate precursor and the effect of reaction temperature on particle morphology

دوره 48، شماره 1، شهریور 2015، صفحه 5-10
Majid Farahmandjou؛ Mahsa Zarinkamar

6.

Trends in precipitation and stream flow in the semi-arid region of Atrak River Basin, North Khorasan, Iran

دوره 16، شماره 1، آذر 2011، صفحه 49-60
V. Sheikh؛ A. Bahremand

7.

Variations trend of climate parameters affecting on grape growth (Case study: Khorasan Razavi Province)

دوره 3، شماره 1، فروردین 2017، صفحه 45-58
Tayebeh Shojaee؛ Gholamabbas Fallah Ghalhari

8.

اثر بازه‌های نوسان سالانه کمربند پرفشار جنب حاره و پرفشار سیبری بر چرخندزایی مدیترانه و بارش ایران

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388
علیرضا محمدنژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ پرویز ایران‌نژاد

9.

ارتباط بی‌هنجاری‌های دمای آب سطح اقیانوس هند و دریای عرب با بی‌هنجاری‌های بارش نیمه جنوبی ایران

دوره 39، شماره 4، دی 1392، صفحه 135-157
عباس رنجبرسعادت‌آبادی؛ پریسا ایزدی

10.

ارزیابی پیش‌بینی‌‌های کوتاه‌مدت بارش مدل عددی WRF در منطقه ایران در دوره یک‌ماهه

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 145-170
فرحناز تقوی؛ ابوالفضل نیستانی؛ سرمد قادر

11.

ارزیابی تأثیر پدیده مادن جولیان (MJO) بر رخداد دوران‌های خشک و تر استان خوزستان

دوره 37، شماره 3، آذر 1390، صفحه 241-253
حبیب‌اله قائدامینی؛ فروغ گلکار

12.

ارزیابی دقت داده‌های CFSR و مدل LARS-WG در شبیه‌سازی پارامتر‌های اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 48، شماره 2، تیر 1395، صفحه 321-334
سمیرا اخوان؛ نسرین دلاور

13.

ارزیابی روش‎های مختلف درون‎یابی داده‎های بارندگی ماهانه و سالانه (مطالعه‎ی موردی: استان خوزستان)

دوره 44، شماره 4، دی 1391، صفحه 117-130
مهدی نادی؛ مژده جامعی؛ جواد بذرافشان؛ سمیه جنت رستمی

14.

ارزیابی رویش شعاعی گونه مازو Quercus infectoria در جنگل‌های بلوط کرمانشاه با استفاده از دانش گاه‌شناسی درختی

دوره 65، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 119-129
فاطمه نجفی‌هرسینی؛ کامبیز پورطهماسی؛ علی‌نقی کریمی

15.

ارزیابی کاربرد داده‌‌های بارش NCEP/NCAR در پایش خشک‌سالی ایران

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 225-247
طیب رضیئی؛ ابراهیم فتاحی

16.

ارزیابی متغیرهای اقلیمی دشت جیرفت با مدل HadCM3 در دوره‌های آتی

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 355-366
سعید برخوری؛ رسول مهدوی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حمید غلامی

17.

اقلیم شناسی بارش در منطقه کرمان جهت انتخاب جایگاه باروری ابر ها

دوره 36، شماره 1، فروردین 1383
دکتر کمال امیدوار

18.

الگوهای روزانه گردش جوی زمستانه تراز 500 هکتوپاسکال بر روی ایران و خاورمیانه

دوره 42، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 17-34
طیب رضیی؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق

19.

انتشار درخت سفید کرکو "Acer hyrcanum Fisch & C.A May." و رابطه آن با عوامل محیطی در شیب شمالی البرز

دوره 52، شماره 1، فروردین 1378
محمد علی رجامند؛ منوچهر نمیرانیان

20.

برآورد حجم رواناب حوضه آبخیز رودخانه کشکان با استفاده از GIS

دوره 43، شماره 0، دی 1381
دکتر علی سوری نژاد

21.

بررسی اثرتغییرتفکیک افقی مدل میان‌مقیاس MM5 در شبیه‌سازی بارش حاصل از سامانه همدیدی اکتبر 2004 روی ایران

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388
مجید مزرعه فراهانی؛ احد وظیفه؛ مجید آزادی

22.

بررسی ارتباط شاخص‌های پیوند از دور با مؤلفه‌های بارشی و دمایی (مطالعه موردی: ایستگاه همدید کرج)

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 641-651
مسعود گودرزی؛ حمزه احمدی؛ سید اسعد حسینی

23.

بررسی تأثیر متقابل اجزای هوایی درختان وعوامل فیزیکی تولید باران در جنگل

دوره 60، شماره 4، اسفند 1387
کامبیز یوسفی‌سیبنی

24.

بررسی تغییرات روزهای بارشی تحت تأثیر خرد اقلیم شهری در کلانشهر تهران

دوره 43، شماره 77، دی 1390، صفحه 93-108
جابر رحیمی؛ جواد بذرافشان؛ علی رحیمی

25.

بررسی تغییرات زمانی تبخیر- تعرق واقعی و ارتباط آن با دما و بارش در استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرآوردة دورسنجی مودیس تررا

دوره 50، شماره 4، دی 1397، صفحه 685-696
فاطمه جعفری شندی؛ سعید جهانبخش اصل؛ مجید رضایی بنفشه؛ سید ابوالفضل مسعودیان

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب