1.

بررسی الگوی تغییرات پوشش‌گیاهی با استفاده از تصاویر سنجندۀ MODIS و ارتباط آن با بارش

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 843-852
عبدالحسین محمدی؛ رضا قضاوی؛ روح الله میرزایی؛ حمید رضا ناصری

2.

شواهد ژئوموفولوژیکی عملکرد گسل های تبرته و تخلفات در فرونشست چاله میقان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1383
دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر خدیجه اسدیان

3.

مقایسة روش‏های درون‌یابی در مطالعة خاک جامعة گیاهی قره‌‏داغ در مناطق خشک

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 509-519
حمید ترنج زر؛ اصغر زارع چاهوکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب