1.

برآورد رطوبت سطحی خاک در اراضی کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و شاخص‌های سنجش از دور (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر)

دوره 53، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 957-970
محمد عبیات؛ مصطفی عبیات؛ مرتضی عبیات

2.

برآورد سطح زیرکشت محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 (مطالعه موردی: شهرستان شوشتر)

دوره 24، شماره 2، تیر 1401، صفحه 465-479
محمد عبیات؛ سعید امانپور؛ محمود عبیات؛ ماجده عبیات

3.

بررسی و شناسایی تدفین دوره ساسانی شهرستان شوشتر

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 77-96
مهرداد حاتمی؛ علی اصغر میرفتاح؛ رضا شعبانی صمغ آبادی

4.

رابطۀ تغییرات پوشش/ کاربری شهرستان شوشتر با دمای سطح زمین با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا و الگوریتم پنجرۀ مجزا

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 402-419
محمد عبیات؛ مرتضی عبیات؛ مصطفی عبیات

5.

ماهیت دیبای شوشتر از منظر منابع مکتوب ( خاستگاه، مراکز تولید، نقش و کاربرد)

دوره 3، شماره 45، آذر 1390، صفحه 53-62
احسان پورابریشم؛ فریناز فربود

6.

محدودیت‌های مؤثر بر رفتار سازگاری کشاورزان با کم‌آبی (مورد مطالعه: شهرستان شوشتر)

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 277-296
صدیقه پاکمهر؛ مسعود یزدان پناه؛ مسعود برادران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب