1.

بررسی تأثیر میزان تعلق‌خاطر و رضایت از زندگی روستایی بر میزان مشارکت جوانان در فعالیت‌های کشاورزی مطالعة موردی: شهرستان کرمانشاه

دوره 6، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 411-432
ثریا آستین فشان؛ امیرحسین علی بیگی؛ مصیب غلامی

2.

بررسی رفاه ذهنی جوانان روستایی و تأثیر آن بر ماندگاری در روستا

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 21-35
رضوان قنبری؛ مهدی رحیمیان؛ زینب اسد پوریان

3.

بررسی عوامل موثر بر انگیزه جوانان روستایی برای انتخاب مشاغل کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان گنبد کاووس

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 159-186
سارا مخت؛ اصغر باقری؛ فاطمه شفیعی؛ حسین شعبانعلی فمی

4.

بررسی مهارتهای شخصیتی کارآفرینانۀ جوانان روستایی شهرستان گنبدکاووس

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 523-532
سارا مخت؛ مریم مورج؛ فاطمه سورانی؛ فاطمه رجبیان

5.

بکارگیری الگوهای چندسطحی در بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: روستاهای منتخب استان کرمانشاه).

دوره 54، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 695-737
مهدی محمودی؛ محمود دانشور کاخکی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی

6.

پژوهش کیفی درباره کیفیت زندگی مهاجران فصلی نیروی کار جوان روستایی از شهرستان کلیبر به تهران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 111-132
محمود جمعه‌پور؛ هدایت عیدی تراکمه

7.

تاثیر ویژگی‌های کارآفرینی بر نگرش و قصد خوداشتغالی جوانان روستایی (موردمطالعه: روستاهای شهرستان اسلام آبادغرب)

دوره 48، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 681-691
امیر علم بیگی؛ سارا جلیلیان؛ سمیه لطیفی

8.

تحلیل عوامل بازدارندۀ گرایش جوانان روستایی به خوداشتغالی مطالعۀ موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان همدان

دوره 5، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 263-282
سمیه لطیفی؛ سیده سارا موسوی مطلوب؛ موسی اعظمی

9.

تعارض روستاگریزی جوانان با روند توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان دیزمار غربی شهرستان جلفا)

دوره 3، شماره 10، شهریور 1391، صفحه 97-117
مجتبی قدیری معصوم؛ حبیبه یوسفی؛ محمد اکبرپور سراسکانرود؛ احمد خلیلی

10.

توزیع جغرافیایی محصولات فرهنگی و نقش آن در مهاجرت جوانان روستایی مطالعه موردی : استان قزوین

دوره 35، شماره 3، دی 1382
دکتر مهدی طاهر خانی

11.

جاذبه و دافعۀ روستایی و تأثیر آن بر ماندگاری یا تمایل به مهاجرت در میان جوانان روستایی شهرستان‌های هشترود و اسکو

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 145-170
ولی‌اله رستمعلی‌زاده

12.

عوامل تأثیرگذار بر مشارکت جوانان روستایی در زمینه توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

دوره 2، شماره 7، بهمن 1390، صفحه 56-75
فاطمه ارتیاعی؛ محمد چیذری؛ مجید جعفری

13.

عوامل تعیین کننده نیازهای آموزشی جوانان روستایی برای بهره برداری پایدار از مزارع برنج (مطالعه موردی : شهرستان آمل - مازندران)

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382
اصغر باقری؛ اسماعیل شهبازی

14.

عوامل مؤثر بر ماندگاری جوانان روستایی مطالعة موردی: شهرستان اهر

دوره 4، شماره 3، مهر 1392، صفحه 505-534
ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهائی؛ نیر رستمی

15.

کاربرد نظریه شغلی اجتماعی در تببین عوامل مؤثر بر تمایل جوانان روستایی پیرامون اشتغال در بخش کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان باغملک)

دوره 48، شماره 2، تیر 1396، صفحه 287-298
آمنه سواری ممبنی؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ مسعود یزدان پناه

16.

ماندن یا ترک ‌کردن؛ چالش‌های مهاجرتی جوانان روستایی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 282-299
ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهایی

17.

نقش عناصر آموزش و پرورش در توانمندسازی جوانان روستایی(مطالعة موردی: دانش‌‌آموزان روستایی مقطع دبیرستان بخش سربند شهرستان شازند)

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 723-744
زهرا ملک جعفریان؛ سیدعلی بدری؛ محمدرضا رضوانی

18.

نقش ویژگی‌های ارتباطی و اقتصادی پیرامون مشارکت در توسعه کشاورزی و برنامه‌های ترویجی (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه)

2-40، شماره 3، آذر 1388
فاطمه ارتیاعی؛ محمد چیذری؛ احمد محسنی

19.

نیازسنجی آموزشی جوانان روستایی شهرستان ورامین در زمینة کارآفرینی به‌منظور راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای صنایع‌دستی روستایی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 299-322
مرتضی اکبری؛ رضا غلامزاده؛ زهرا آراستیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب