1.

التشاؤم لدى أبی القاسم الشابی

دوره 9، شماره 1، تیر 2013، صفحه 39-58
سردار أصلانی؛ نرجس گنجی؛ زهراء رجائی

2.

اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین

دوره 45، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-17
علی حسینی؛ احمد پوراحمد؛ حسن اروجی؛ محمد علیزاده

3.

بررسی وضعیت توزیع و تنوع درآمد و تأثیر آن بر اقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعة موردی: منطقة الموت)

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 49-74
ابوذر پرهیزکاری؛ مهرنوش میرزایی؛ صفت اله رحمانی؛ محسن علینی

4.

تحلیل انگیزه‌های‌ گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: بخش الموت ‌شرقی)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 644-657
حجت ورمزیاری؛ علی اسدی؛ علیرضا رحیمی؛ داوود فاقعی

5.

ديستوبيا الموت في الرواية العراقية الحديثة (رواية "وحدها شجرة الرمان" لـ (سنان أنطون أنموذجا)

دوره 18، شماره 4، فروردین 2023، صفحه 537-555
جاسم نگارش؛ صادق ابراهیمی کاوری؛ سهاد جادری

6.

ژئو مرفولوژی یخچال های علم کوه

دوره 42، شماره 0، فروردین 1381
دکتر مجتبی یمانی

7.

ظاهرة الحزن الرومانسی فی أشعار الشعراء الرواد العراقیین للشعر الحر بدر شاکر السیاب، نازک الملائکة، عبدالوهاب البیاتی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 135-176
أبوالحسن أمین مقدسی؛ عادل آزاددل

8.

فکرة الموت وألوانه فی شعر سمیح القاسم

دوره 10، شماره 4، فروردین 2015، صفحه 565-585
حامد صدقی؛ رسول زارع

9.

موتیف «الموت والحیاة» فی شعر أدیب کمال الدین

دوره 10، شماره 4، فروردین 2015، صفحه 587-601
نعیم عموری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب