1.

ادراکات اعتباری؛ گامی در جهت حل نزاع معرفتی کلیفورد و جیمز

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 324-305
محمد حسین داودی؛ نفیسه ساطع؛ علی رضا دارابی

2.

تقریری نو از مسئله شرّ براساس نظریّه ادراکات اعتباری علّامه طباطبایی

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 137-157
سید مرتضی حسینی؛ حسین هوشنگی

3.

ساختار و ماهیت حکومت از منظر غایت و وسیله در پرتو نظریۀ اعتباریات

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 19-39
عباسعلی کدخدایی؛ هادی طحان نظیف

4.

معرفت‌شناسی گزاره‌های اخلاقی بر مبنای نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 99-120
محمد مهدی کمالی؛ رضا اکبریان

5.

مفهوم ذاتی در حسن و قبح عقلی از دیدگاه علامه طباطبائی

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 159-174
سید محمد علی دیباجی؛ زینب یوسف زاده

6.

مقایسه روش تحلیل فلسفی استاد مطهری در اخلاق و روش پدیدار شناسی هوسرلی

دوره 36، شماره 4، دی 1382
حمید رضا آیت اللهی

7.

نقدی بر اجرای نظریۀ زندگی همگانی یان گل در ایران از منظر اندیشۀ اسلامی با تکیه بر نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 17-32
محمد تقی پیربابایی؛ مرتضی میرغلامی؛ رسول حق بیان

8.

واقع نمایی و ارزش معرفتی شناختهای ظنّی بر مبنای نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 55-73
مهدی عاشوری؛ عبدالحسین خسروپناه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب