1.

تأثیرپذیری فلوطین از ارسطو در مسئلۀ صدور

دوره 11، شماره 2، تیر 1393، صفحه 217-242
سید محمد حکاک؛ محمدرضا موحدی نجف آبادی

2.

صادر نخست و چگونگی توجیه کثرات از نظر ابن سینا، ابن عربی و ملاصدرا با تأکید بر مشهورترین آرای آنان

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 11-29
علی ارشد ریاحی؛ خدیجه قاسمی مقدم

3.

ضرورت یا امتناع عقلی وجود وسائط در آفرینش الهی با تکیه بر آراء ملاصدرا و ابن ‌تیمیه

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 109-93
هادی عبیداوی؛ محمدباقر عباسی

4.

قاعده الواحد و قدرت مطلق خداوند

دوره 7، شماره 8، بهمن 1389، صفحه 5-27
حسن عاشوری لنگرودی

5.

قاعدۀ الواحد از منظر توماس آکوئیناس و ملاصدرا

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 221-241
محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی

6.

مبانی نظری صدور ایجابی در فلسفه سینوی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 47-61
محمد حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب