1.

ارزیابی تطبیقی روش‌های رتبه‌بندی مخاطرات طبیعی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: استان زنجان)

دوره 2، شماره 7، بهمن 1390، صفحه 31-54
مهدی پورطاهری؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ طاهره صادقلو

2.

ارزیابی کارایی استفاده از پساب شهری در مدیریت مخاطرۀ بیابان‌زایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ بیابانی برآباد شهرستان سبزوار)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 279-292
عباسعلی ولی؛ حسن برآبادی؛ ابوالقاسم امیراحمدی

3.

بازنمایی اخبار زلزلۀ ماهدشت کرج در مطبوعات پرشمارگان کشور

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 185-197
فرخ پارسی زاده؛ پروانه پیشنمازی؛ اکبر نصراللهی

4.

بررسی تأثیر فرم ساختمان‌های بلند بر پایداری سازه‌ای آنها با هدف کاهش مخاطرات زلزله نمونۀ موردی: تأثیر پارامتر شکل پلان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 27-42
امیررضا اردکانی؛ محمود گلابچی؛ سید محمود حسینی؛ متین علاقمندان

5.

بررسی تأثیر هندسۀ پلان و انحنای بدنۀ ساختمان بر رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بلند دارای سازۀ هگزاگرید

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-47
سیده آیسن مختاری موسوی؛ احمد اخلاصی؛ محمود حسینی؛ علیرضا تقدیری

6.

بیمه، راهکاری موثر در مدیریت بلایای طبیعی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 345-364
غزال شاه پری؛ حسین صادقی؛ عباس عصاری؛ محمد حسن زاده

7.

پهنه‌بندی و برآورد میزان حرکات دامنه‌ای و مخاطرات آن در شهرستان هشترود با استفاده از تداخل‌سنجی راداری و مدل MABAC

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 133-150
صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران؛ صالح اصغری سراسکانرود

8.

تحلیل بازنمایی مخاطرات طبیعی در کتاب‌های درسی دورۀ راهنمایی و دبیرستان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 43-55
هادی نیری؛ مرسل صحرائی

9.

تحلیل تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی دربرابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله (مورد مطالعه: دهستان شیروانِ شهرستان بروجرد)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 272-285
سید‌هدایت‌الله نوری؛ فرخنده سپهوند

10.

تحلیل جایگاه مفهوم تاب آوری سیستم‌های اجتماعی-اکولوژیک در مخاطرات محیطی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 137-152
شهباز مهرابی؛ محمدرضا یزدانی؛ مهدی قربانی

11.

تحلیلی بر تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی با تأکید بر زلزله (مطالعۀ موردی: دهستان حومۀ شهرستان لامرد)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 67-83
فاضل حاجی زاده؛ مصطفی ایستگلدی

12.

تعیین مناطق ممنوع ژئومورفولوژیکی در شهر بجنورد به‌منظور مکان‌گزینی جهت‌های مناسب توسعۀ شهری از دیدگاه مخاطره‌شناسی

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 401-425
تیمور جعفری؛ ابراهیم مقیمی

13.

رادیوی محلی و مخاطرات طبیعی (بررسی عملکرد رادیو خوزستان در پوشش رسانه‌ای سیل نوروز 1398)

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 221-237
علی نوری ممرآبادی؛ احمد میرزایی؛ طیبه براتی

14.

سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری در برابر مخاطرۀ سیلاب‌های شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 4 تهران)

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 189-205
مصطفی ناهید؛ محمدرضا زند مقدم؛ زینب کرکه آبادی

15.

شناسایی قابلیت‌های رسانه‌های اجتماعی در جمع‌سپاری مدیریت مخاطرۀ زلزله

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 9-25
سیاوش صلواتیان؛ علی سوری

16.

شناسایی و تحلیل مخاطرات سکونتگاه‌های روستایی دهستان آلاداغ شهرستان بجنورد

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 359-379
تیمور جعفری

17.

طراحی الگوی جامع نقش رادیو و تلویزیون‌های محلی و ملی در مدیریت مخاطرات طبیعی ایران

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 211-232
سیاوش صلواتیان

18.

مدیریت رسانه‌ای مخاطرات ریزگردها؛ با تأکید بر ریزگردهای خوزستان

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 279-294
اکبر نصراللهی کاسمانی

19.

مفهوم‌شناسی پاسخ به مخاطرات طبیعی براساس رویکرد جرم‌شناختیِ گذار از نظر به عمل

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 127-142
محمد متین پارسا؛ نبی اله غلامی

20.

واکاوی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود تاب‌آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دیواندره

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 214-229
مسلم سواری؛ عباس عبدشاهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب