1.

اوضاع اقتصادی ایلخانیان در عصر گیخاتو (۶۹۰-۶۹۴ ه ق)

دوره 4، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-23
جواد عباسی؛ جلیل قصابی گزکوه؛ محمدرضا بهشتی

2.

بازتاب اندیشه نجومی جامعه ایلخانی در نقوش کاشی‌های زرین‌فام کوکبی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 69-94
مجید بهدانی؛ سید ابوتراب احمدپناه

3.

بازشناسی ارک علیشاه تبریز و کاربرد اصلی آن

دوره 16، شماره 16، دی 1382
دکتر سید امیر منصوری؛ بهرام آجورلو

4.

بازشناسی بندر خورشیف و اهمیت آن در عصر اتابکان و ایلخانان

دوره 9، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 81-98
علی رسولی

5.

بازشناسی و معرفی محراب فراموش شده حرم مطهر امام علی (ع)

دوره 26، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 55-67
علیرضا بهرمان

6.

بازنمایی مفهوم ایران‌ در عصر ایلخانی (بر اساس منظومه‌های تاریخی)

دوره 10، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 181-203
مهشید گوهری کاخکی؛ محمدجعفر یاحقی

7.

تأثیر یورش مغول بر عربی‌سرایی در ایران

دوره 3، شماره 2، آبان 1390، صفحه 63-82
حجت رسولی

8.

تحلیلی بر چگونگی روابط ایلخانان با حکام آسیای صغیر

دوره 4، شماره 3، آذر 1392، صفحه 55-86
فردین سماقی

9.

تحلیلی بر روابط سیاسی قراختاییان کرمان با مغولان و حکومت ایلخانی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 57-76
جمشید روستا؛ سحر پورمهدی زاده

10.

جایگاه اشرافیت نظامی در مناسبات ایلخانان و ممالیک

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 191-213
سید ابوالفضل رضوی

11.

جایگاه بوداییان در ساختار حکومت ایلخانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 77-92
کورش صالحی؛ محسن مرسلپور؛ فاطمه کولآبادی

12.

حماسه به مثابه تاریخ: کارآمدی شعر حماسی در بینش تاریخ شناسانه حمدالله مستوفی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 155-181
سید ابوالفضل رضوی

13.

سیر تطوّر جاذبه‌های بصری «ی معکوس» در کتیبه‌های ثلث از عصر مغول تا صفویه

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 79-92
شهاب شهیدانی

14.

ماهیت مناسبات ایران و چین در دوره ایلخانیان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 49-66
علی سالاری شادی؛ کریم فرجی قرابقلو

15.

مسئلۀ هویت در عهد ایلخانی مطابق با الگوی کاستلز (مطالعۀ موردی: تحلیل گفتمان خواجه نصیر طوسی)

دوره 8، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 115-134
افسانه ناظری؛ حمیدرضا بختیاری فردسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب