1.

بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ابن میمون و قاضی سعید قمی در تحلیل معانی صفات خداوند

دوره 42، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 85-104
طوبی کرمانی؛ مجتبی حیدری

2.

پدیده اشتراک لفظی و چند معنایی در زبان عربی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 119-136
محمود شهبازی

3.

سه نظریه دربارۀ زبان دین و شش مفسر قرآن

دوره 11، شماره 3، آبان 1393، صفحه 393-428
میرسعید موسوی‌کریمی؛ حمیده طهرانی حائری

4.

کاربست «دلالت زبانی» در فهم و تفسیر قرآن‌کریم؛ مطالعۀ موردی: «مسئلۀ محکم و متشابه»

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 196-171
محمدتقی کبریت چی؛ محمد رضا شاهرودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب