1.

ارزیابی توان اکولوژیک توسعۀ تفرج گسترده در جنگل‌های گز شهرستان ورامین با استفاده از ارزیابی چندمعیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 75، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 341-353
محمود بیات؛ سحر حیدری مستعلی؛ اکرم بیات

2.

بررسی آب به حساب نیامده ناشی از عدم دقت کنتورهای مشترکین

دوره 34، شماره 48، بهمن 1387
ناصر مهردادی؛ فرهاد جلالی امین؛ علی حق اللهی

3.

بررسی تنوع مرفولوژیکی وابسته به میزبان در جمعیت های عسلک پنبه در دشت ورامین

دوره 10، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 101-110
مهدی ضرابی؛ آصفه موحدیان عطار

4.

بررسی عوامل موثر در تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها مطالعه موردی: مخروط افکنه جاجرود

دوره 0، شماره 64، اسفند 1387
unknown

5.

بررسی و شناخت صنایع دستی ( قالیبافی) در روستاهای حاشی? غربی دشت کویر به منظور توسعه و احیاء آن

دوره 41، شماره 0، اسفند 1380
دکتر مسعود مهدوی

6.

تعیین میزان فرونشست زمین در محدوده مخروط افکنه جاجرود با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی تفاضلی راداری

دوره 54، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 169-183
سمیه عمادالدین؛ ویدا شاهی؛ صالح آرخی؛ مریم آق آتابای

7.

سنجش و ارزیابی جامعه شناختی تاب‏ آوری شهر ورامین در برابر مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 605-619
عبداله فرجی؛ علی اکبر شمسی پور؛ سپیده بارزمان

8.

طایفه مستقل عرب کُتی؛ بزرگ‌ترین گروه عشایری عرب کوچرو در منطقه ورامین تهران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 89-69
سید علی‌رضا هاشمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب