1.

-

دوره 3، شماره 0، مهر 1381
F. Ghassemzadeh

2.

Bound Putrescine, a Distinctive Player under Salt Stress in the Natrophilic Sugar Beet in Contrast to Glycophyte Tobacco

دوره 23، شماره 2، شهریور 2012، صفحه 105-114
R Hajiboland

3.

Effectiveness of spectral data reduction in detection of salt-affected soils in a small study area

دوره 23، شماره 1، شهریور 2018، صفحه 97-106
M. Rahmati؛ N. Hamzehpour

4.

Effect of Salinity Stress on Germination of Matricaria comomilla and Thymus deanensis

دوره 17، شماره 3، اسفند 2012، صفحه 305-307
H. Joneidi Jafari؛ H. Azarnivand؛ A. Sadeghipour؛ A. Malekian

5.

Effects of nano iron oxide powder and urban solid waste compost coated sulfur on chemical properties of a saline-sodic soil

دوره 20، شماره 1، فروردین 2015، صفحه 39-46
Abbas Ghodsi؛ AliReza Astaraei؛ Hojat Emami

6.

Groundwater quality determination regarding major anions and cations (Case study of an aquifer in the Lut Desert, Iran)

دوره 1، شماره 1، فروردین 2015، صفحه 45-54
Touraj Nasrabadi؛ Akbar Baghvand؛ Ali Vosoogh

7.

Influence of Si Supplementation on Growth and Some Physiological and Biochemical Parameters in Salt-Stressed Tobacco (Nicotiana rustica L.) Plants

دوره 25، شماره 3، آذر 2014، صفحه 205-217
R. Hajiboland؛ L. Cheraghvareh

8.

Investigation of Pedological Criterion Affecting on Desertification in Alluvial Fans Using AHP-TOPSIS Technique (Case Study: South East of Roudeh-shoor Watershed)

دوره 21، شماره 2، مهر 2016، صفحه 181-192
A. Salehpour Jam؛ M. Karimpour Reihan

9.

Investigation of pedological criterion on land degradation in quaternary rock units (case study: Rude-Shoor watershed area)

دوره 12، شماره 1، شهریور 2007، صفحه 77-84
M. Karimpour Reihan؛ A. Salehpour jam؛ M. K. Kianian؛ D. Jahani

10.

Investigation of Pedological Criterion on Rangeland Desertification (Case Study: South of Rude-Shoor Watershed)

دوره 17، شماره 3، اسفند 2012، صفحه 291-298
M. Karimpour Reihan؛ S. Feiznia؛ A. Salehpour Jam؛ M.K. Kianian

11.

Relative salt tolerance of south Khorasan millets

دوره 14، شماره 1، بهمن 2009، صفحه 63-70
M. Kafi؛ gh. Zamani؛ gh. GHoraishi

12.

Silicon alleviates salt stress in pistachio plants

دوره 4، شماره 2، اسفند 2014، صفحه 189-202
Ghader Habibi؛ Fahimeh Norouzi؛ Roghieh Hajiboland

13.

The Effect of Priming and Salinity on Physiological and Chemical Characteristics of Wheat (Triticum aestivum L.)

دوره 17، شماره 2، اسفند 2012، صفحه 183-192
H. Abbasdokht؛ M.R. Edalatpisheh

14.

اثرات شوری‌های مختلف بر درصد ماندگاری، میزان رشد، طول عمر و صفات تولیدمثلی سه جمعیت از آرتمیاهای ایران

دوره 1، شماره 0، بهمن 1382
وحید لطفی گورچین قلعه؛ ناصر آق؛ حوری سپهری

15.

اثر ترینگزاپک‌اتیل بر کیفیت و ویژگی‌های فیزیولوژیک چمن لولیوم دائمی (Lolium perenne L.) در شرایط شوری

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 23-33
رحیم امیری خواه؛ نعمت الله اعتمادی؛ شکوفه فرهمند؛ علی نیکبخت

16.

اثر تنش سدیم کلرید بر شاخص های رشد و میزان عناصر پنج رقم زیتون

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385
مهدی رضایی؛ حسین لسانی؛ مصباح بابالار؛ علیرضا طلایی

17.

اثر تنش شوری بر تجمع ماده خشک و الگوی توزیع یونی در پنج ژنوتیپ گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 41، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 811-819
سامان شیدائی؛ مرتضی زاهدی؛ سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی

18.

اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia L.)

دوره 42، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 735-743
جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی

19.

اثر تنش شوری بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی، مقدار کلروفیل و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در ژنوتیپ‌های نخود ایرانی (Cicer ariantaum L.)

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 461-472
علیرضا عباسی؛ محمد انتصاری؛ امین ابراهیمی

20.

اثر تنش شوری بر متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، فلورسانس کلروفیل و تنظیم‌کننده‌های اسمزی پنج رقم کلزا

دوره 41، شماره 3، آذر 1389
مصطفی حیدری؛ فاطمه مصری؛ زینب کیخا

21.

اثر تنش شوری برمحتوای پروتئین، رنگیزه ها، قندها و ترکیبات فنلی در کشت بافت چند گونه از شنبلیله های ایران

دوره 36، شماره 2، دی 1389
منا صراحی نوبر؛ وحید نیکنام؛ بابک مرادی

22.

اثر سطوح مختلف شوری و سه نوع تغذیه نیتروژنی بر رشد و واکنش‌های بیوشیمیایی اسفرزه

دوره 42، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 199-207
مصطفی حیدری؛ احمد عبدل زاده؛ فاطمه فرزانه

23.

اثر شرایط محیطی بر جوانه‌زنی و ذخیره‌سازی بذرهای اُزمک (Cardaria draba L.) در خاک

دوره 42، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 265-274
فاطمه افغانی؛ سید وحید اسلامی

24.

اثر شوری آب آبیاری و آبشویی بر خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد گلرنک در منطقه اصفهان

دوره 42، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 63-70
الهه کمالی؛ زمان شاه محمدی حیدری؛ مصطفی حیدری؛ محمد فیضی

25.

اثر شوری بر غلظت عناصر پر مصرف در شاخساره پنج گونه مرکبات

2-38، شماره 2، آذر 1387
عبدالحسین ابوطالبی؛ عنایت اله تفضلی؛ بهمن خلدبرین؛ نجفعلی کریمیان؛ یحیی امام

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب