1.

برآورد پارامترهای روزانه و ماهانه دمای هوا در استان کردستان با بکارگیری تصاویر سنجنده MODIS

دوره 49، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 413-423
یونس خوشخو؛ سرور اسمعیلی؛ مسعود عبداللهی

2.

برآورد زی‌تودۀ چوبی روی زمینی توده‌های راش در جنگل‌های شمال ایران با استفاده از داده‌های سنجندۀ OLI (مطالعۀ موردی: بخش‌های گرازبن و نم‌خانه، جنگل خیرود)

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 559-568
قاسم رنود؛ علی اصغر درویش صفت؛ منوچهر نمیرانیان

3.

مدلسازی نوسان‌های ماهانۀ آب زیرزمینی به‌ وسیلۀ تبدیل موجک و شبکۀ عصبی پویا

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 73-87
طاهر رجایی؛ هادی ابراهیمی

4.

مقایسه کاربرد روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندمتغیره براساس تحلیل ‌مؤلفه‌های اصلی برای پیش‌بینی غلظت میانگین روزانه کربن‌مونوکسید: بررسی موردی شهر تهران

دوره 34، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-1
روح‌الله نوری؛ خسرو اشرفی؛ ابوالفضل اژدرپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب