1.

ارزیابی و تحلیل روند تعداد روزهای بدون بارش در استان اصفهان

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388
مسعود نصری؛ رضا مدرس

2.

بررسی "شخصیت "در رمان "برادران کارامازوف" اثر "داستایفسکی" برپایه ی نظریه ی شخصیت از دیدگاه " زیگموند فروید"

دوره 26، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 341-364
فاطمه موسوی ثابت؛ محمدعلی محمودی

3.

بررسی «من» و «منِ اجتماعی» در هویت زنان بخش پهلوانی شاهنامۀ فردوسی

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 585-601
فهیمه ملکی مارشک؛ ابوالقاسم قوام؛ هما زنجانی زاده

4.

تحلیل روند تغییرات بارندگی های فصلی و سالانه چند ایستگاه منتخب در حوزه مرکزی ایران با استفاده از روش های ناپارامتری

دوره 0، شماره 63، مرداد 1387
سهراب حجام؛ یونس خوشخو؛ رضا شمس الدین وندی

5.

تحلیل نشانه‌شناختی «من و دیگری» در گفتمان پل والری «دیگری در خویش»

دوره 20، شماره 2، مهر 1394، صفحه 181-198
مرضیه اطهاری نیک عزم

6.

تحلیلی معرفتی از بساطت و غیریت وجود

دوره 13، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 115-126
میلاد نوری یالقوزآغاجی؛ روح الله عالمی

7.

در آثار ژان- ماری گوستاو « دیگری » و « من » بررسی مؤلفه های توصیفی لوکلزیو ، رمان نویس معاصر فرانسوی

دوره 19، شماره 2، آذر 1393، صفحه 7-26
الله شکر اسداللهی تجرق؛ وحید نژاد محمد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب