1.

اداره‌‌ امور دولتی یا اداره‌‌ امور توسعه؟

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 77-88
احمد موثقی

2.

ارائۀ مدل اندازه‌گیری زبان مطلوب دولت (مطالعۀ موردی: حوزۀ بهداشت و درمان شهر تهران)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 55-74
عباس نرگسیان؛ الهام اوستان

3.

بازاندیشی تأثیرات متقابل نظام سیاسی و دیوانسالاری در جهان در حال توسعه

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
حمیدرضا ملک محمدی؛ حسین قلجی

4.

تدفین به‌مثابۀ یک پدیدۀ بوروکراتیک آیین‌های مرگ در بهشت‌زهرا-تهران

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 409-430
جبار رحمانی؛ هاجر قربانی

5.

درک نقش ارزش‎های فردی و اجتماعی‎ مدیران در اجرای خط‎مشی‎های مصوب در سازمان‎های دولتی ایران

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 529-562
حمزه صمدی میارکلائی؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم الله دانش فرد

6.

مطالعه ماهیت زبان دولت در سه دهه انقلاب اسلامی و ارائه‌ی الگوی کارآمد آن در ایران

دوره 4، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 113-128
سیدمحمد مقیمی؛ محمدصادق ضیائی؛ سعیدرضا عاملی؛ عباس نرگسیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب