1.

اثرات آللوپاتیکی عصاره آبی خردل وحشی بر رشد و برخی خصوصیا ت بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی کلزا

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1385
Gh. Haddadchi؛ F. Massoodi Khorasani؛ غلامرضا حدادچی؛ فاطمه مسعودی خراسانی

2.

بررسی تأثیر سطوح مختلف جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید بر بهبود جوانه‏زنی گیاه Festuca arundinacea تحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک

دوره 67، شماره 4، دی 1393، صفحه 415-424
مرتضی صابری؛ علی طویلی؛ مرتضی میری

3.

پتانسیل اثر آللوپاتیک کاه و کلش ارقام نخود سیاه بر جوانه‌زنی و رشد سورگوم(Sorghum halepense) , سویا (Glycine max L.) وآفتابگردان (Helianthus annuus)

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382
حمید عباس دخت؛ محمدرضا چائی چی

4.

تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام هوایی و زیرزمینی اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر خصوصیات جوانه‌زنی سه گونه دارویی

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 585-596
مرتضی صابری؛ وحید کریمیان؛ مجید خزایی

5.

تأثیر آللوپاتیک عصاره چاودار روی مؤلفه‌های جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه چند گونه علف‌هرز

دوره 42، شماره 3، آذر 1390، صفحه 475-483
سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ ایرج نصرتی؛ مرجان دیانت؛ زهرا فرخی

6.

تأثیر عصاره برخی گیاهان دارویی در کنترل علف‌های هرز تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) و سلمه‌تره (Chenopodium album) در لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris)

دوره 42، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 757-765
فائزه ابراهیمی؛ ناصر مجنون حسینی؛ سیدمحمد باقر حسینی

7.

مقایسه تاثیر گونه‌ی همیشه سبز مای مرز (Juniperus sabina L.) و خزان کننده زرشک (Berberis integerrima Bunge) بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک زیراشکوب

دوره 76، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 15-27
رضا عرفانزاده؛ محمد جعفری؛ میثاق قاسمپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب