1.

اثر زمان انبارداری ساقة پنبه و مخلوط آن با چوب صنوبر بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده‌چوب ساخته شده از آنها

دوره 65، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 453-460
ابوالفضل کارگرفرد

2.

استفاده از هیبرید فنل فرمالدهید چسب ماهی در ساخت -تخته لایه

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 809-819
مهسا نصری نوبندگانی؛ لعیا جمالی راد؛ فرشید فرجی؛ حسین یوسفی

3.

بررسی اثر بهبود دهندگی گونه پالونیا در ساخت تخته‌خرده‌چوب از اکالیپتوس

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387
تقی طبرسا؛ محمد فارسی

4.

بررسی امکان استفاده از کارتن کهنه1 (OCC) به‌منظور بهبود کیفیت

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387
کاظم دوست‌حسینی؛ مجید چهارمحالی؛ محمدعلی پودینه‌پور

5.

تأثیر نوع اتصال در لایة میانی و نوع روکش در لایة سطحی بر خواص مکانیکی تخته‏ ردیفی

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 573-590
وحید معظمی؛ مرتضی ناظریان

6.

تاثیر استیلاسیون در تخته‌های همسان و سه‌لایه بر ویژگی های فیزیکی مکانیکی تخته‌خرده‌چوب صنوبر

دوره 61، شماره 5، فروردین 1388
حمیده عبدل‌زاده؛ کاظم دوست‌حسینی؛ علی‌اکبر عنایتی؛ علی‌نقی کریمی

7.

مقایسة نانوفنّاوری لایه به لایه و پالایش بر ویژگی های خمیر و کاغذ حاصل از الیاف بازیافتی

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 111-119
حمیدرضا رودی؛ یحیی همزه؛ اعظم برهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب