1.

ارزیابی پایداری و تعیین اندازۀ بهینۀ جمعیت شهر مشهد بر اساس وضعیت منابع آبی

دوره 3، شماره 2، تیر 1394، صفحه 123-143
محمد رحیم رهنما؛ لیا شاددل

2.

بررسی دقت روش انتقال منافع در مطالعات ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی: رودخانه سرد آبرود شهرستان چالوس)

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 643-654
فرشاد محمدیان؛ احمد سام دلیری

3.

تبیین مخاطرات ناشی از سیاست‌های ناکارامد خودکفایی بر منابع آبی در ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 149-167
محمد باقر قالیباف؛ سید محمد حسینی

4.

تحلیلی اجتماعی بر علل رکود پروژه‌های ایستگاه پمپاژ آب (مورد مطالعه : روستای پاسار هرسین)

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 617-629
پریسا مرادیان؛ فرحناز رستمی؛ شهپر گراوندی

5.

تحلیلی بر جمعیت‌پذیری و توسعۀ شهری با تأکید بر پایداری منابع آب (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 307-322
محمدرضا رضایی؛ یحیی علیزاده شورکی

6.

تحلیل دلایل اجتماعی تخریب منابع آب روستایی (مورد مطالعه: مناطق روستایی مازندران)

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 219-234
محدثه طاهرپور منصور؛ صادق صالحی

7.

صرفه جویی آب در کتاب‌های درسی مدارس

دوره 3، شماره 2، مهر 1387
حسین افخمی

8.

ماندگاری قنوات از دید مطلعان کلیدی: پژوهش کیفی در شهرستان تفت

دوره 8، شماره 2، مهر 1395، صفحه 295-312
راحله سادات حسینی فهرجی؛ مریم شریف زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب