1.

ارایه مدل رفتار انتخابی مصرف‌کنندگان لوازم آرایشی لوکس: تحلیلی بر رفتار زنان ایرانی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-25
امیر خانلری؛ مسعود کیماسی؛ محمدصالح ترکستانی؛ ایمان یعقوبیان

2.

استفاده دانشجویان دختر از لوازم آرایشی و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن

دوره 10، شماره 2، تیر 1391، صفحه 87-106
گلمراد مرادی

3.

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان و دختران دانشجو به آرایش چهره (مورد مطالعه: دانشگاه‌های شهر کرمان)

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 295-314
سوده مقصودی؛ مژده آرسته؛ سمیرا تندولی

4.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفادۀ دانشجویان دختر از لوازم آرایش

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 437-453
محمد اکبری؛ داریوش بوستانی؛ الهام زیدآبادی

5.

سنجش رابطۀ نارضایتی از تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی با میزان استفاده از لوازم آرایشی

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 251-264
سجاد بشرپور؛ آزاده عباسی؛ فاطمه قربانی؛ اکبر عطادخت؛ سجاد علمردانی صومعه

6.

فرهنگ زیبایی و جامعة مصرفی (با تأکید بر مصرف‌گرایی در لوازم آرایشی)

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 247-266
خدیجه سفیری؛ مهناز قبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب