1.

اندازه گیری و تحلیل بهره وری صنایع کوچک روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان)

دوره 33، شماره 4، تیر 1381
مجید کوپاهی؛ علیرضا دربان آستانه

2.

برآورد الگوی بهره وری کل عوامل تولید گندم آبی ایران با تأکید بر نقش سیاست اقتصاد دانش بنیان در امنیت غذایی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 179-202
مهدی باستانی؛ سید صفدر حسینی؛ هرمز اسدی

3.

نقش عوامل قیمتی، درآمدی و کارایی در شدت انرژی ایران

دوره 51، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 355-384
حسن درگاهی؛ کاظم بیابانی خامنه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب