1.

تحلیل دینامیکی غیرخطی سدهای بتنی قوسی با مدل‌های الاستو-پلاستیک بتن

دوره 44، شماره 3، مهر 1389
محمد تقی احمدی؛ جواد مرادلو؛ شهرام وهدان

2.

تحلیل غیرخطی قاب‌های بتن مسلح سه بعدی با تاثیر اندرکنش بتن و میلگرد

دوره 45، شماره 2، تیر 1390، صفحه 141-154
عباسعلی تسنیمی؛ سید شاکر هاشمی؛ مسعود سلطانی محمدی

3.

تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دور گیری فولادهای عرضی

دوره 35، شماره 4، اسفند 1380
محمدرضا اصفهانی؛ محمودرضا حسینی طباطبایی

4.

ثرات کاویتاسیون آکوستـیکی و موج ضربه ای ناشی از آن در تحلـیل دینامیکی سدهای بتنی

دوره 45، شماره 3، شهریور 1390، صفحه 379-389
رضا عطارنژاد؛ فرهود کلاته

5.

روش گالرکین در تحلیل غیر خطی صفحات مثلثی

دوره 39، شماره 3، شهریور 1384
محمد مهدی سعادتپور؛ علیرضا شهیدی؛ مجتبی ازهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب